Hoge bloeddruk

Zoekt u hulp bij een hoge bloeddruk in Veendam?

Zoekt u hulp bij een hoge bloeddruk in Veendam? Of maakt u zich zorgen over uw bloeddruk, dan is het raadzaam om contact op te nemen met uw huisarts. Mensen met een hoge bloeddruk merken daar meestal niets van. Dat is juist het gevaarlijke van hoge bloeddruk. Het geeft zelden klachten en je voelt je goed. Maar de bloedvaten staan wel steeds onder een te hoge druk. Wanneer de hoge bloeddruk gedurende lange tijd aanhoudt kan dit gevolgen hebben voor de gezondheid.

Neem contact op met uw huisarts als u een gezondheidsrisico vermoedt. Uw huisarts  kan u (verder) helpen bij een hoge bloeddruk, hartziekte of longaandoening.

Meet uw bloeddruk thuis

Wanneer is de bloeddruk te hoog?

De bloeddruk is te hoog als deze boven bepaalde grenswaarden uitkomt. Er is sprake van een hoge bloeddruk (hypertensie) als:

  • de bovendruk 140 mmHg of hoger is en/of
  • de onderdruk 90 mmHg of hoger is

Deze waarden gelden bij meting in de spreekkamer van een arts. Een bloeddrukmeting is een momentopname. Een hoge bloeddruk kan pas worden vastgesteld na meerdere metingen op verschillende dagen.

Bij mensen boven de 70 jaar mag de bovendruk hoger zijn: 150 mmHg. Dit mag omdat ouderen een stuggere vaatwand hebben. Daar stroomt het bloed minder makkelijk doorheen.

De uitkomst van een bloeddrukmeting bij een (huis)arts is gemiddeld hoger dan bij een thuismeting. Dit is uit onderzoek gebleken. Daarom geldt bij het thuis meten van de bloeddruk een andere grenswaarde. Voor een thuismeting is de grenswaarde 135/85 mmHg. Voor een 24-uursmeting is de grenswaarde 125-130/80 mmHg.

Risicofactor hart- en vaatziekten

Een hoge bloeddruk is een belangrijke risicofactor voor het krijgen van hart- en vaatziekten. Het is niet direct gevaarlijk, maar het moet ook niet te lang duren. Door een hoge bloeddruk kunnen beschadigingen aan de wanden van de bloedvaten ontstaan. Zo ontstaat slagaderverkalking. Door slagaderverkalking kunnen de bloedvaten langzaam nauwer worden. Dit kan uiteindelijk klachten geven. De voortdurende hoge druk op de vaten kan ook schade aanrichten aan organen, zoals de ogen en de nieren. Het aanpakken van een hoge bloeddruk is daarom belangrijk.

Koop een bloeddrukmeter

Een hoge bloeddruk kan alleen door een arts worden vastgesteld. Heb je zelf meerdere keren een hoge bloeddruk gemeten? Neem dan contact op met je huisarts.

Bron: hartstichting.nl

Hulp bij een hoge bloeddruk in Veendam?

 

Zoekt u hulp bij een hoge bloeddruk in Veendam?