Hulp bij kortademigheid in Veendam

Hulp bij kortademigheid in Veendam

Zoekt u hulp bij kortademigheid in Veendam? Of je er nu eens in de zoveel tijd last van heeft of erg frequent, het is nooit een fijn gevoel. Kortademigheid kan het gevolg zijn van iets onschuldigs zoals een slechte conditie, maar er zijn ook serieuzere oorzaken van kortademigheid. Kortademigheid is wat het woord zegt: kort van adem zijn. Benauwdheid, ook zonder zware inspanning. Dat is dus iets anders dan het normale hijgen na een zware inspanning. Kortademigheid na een stukje sprinten is normaal. Kortademigheid door een hartziekte of longaandoening is niet normaal en kan zich al na een kleine inspanning of zelfs zonder inspanning voordoen.

Neem contact op met uw huisarts als u een gezondheidsrisico vermoedt. Uw huisarts en/of fysiotherapeut kan u (verder) helpen bij kortademigheid, hartziekte of longaandoening. Uw fysiotherapeut kan u onder andere leren omgaan met de klachten en helpt u bij het doen toenemen van uw fysieke belastbaarheid.

Meet uw zuurstofgehalte

Wat is kortademigheid?

De naam kortademigheid geeft eigenlijk heel duidelijk aan wat het betekent; je bent dan kort van adem. Sommige mensen vinden het eng wanneer ze kortademig zijn. Ze hebben dan het gevoel dat ze te weinig adem hebben, dat ze benauwd zijn. De medische naam voor kortademigheid is dyspnoe.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen acute kortademigheid en langzaam toenemende kortademigheid:

Acute kortademigheid is te herkennen doordat de klacht plotseling (‘van het ene op andere moment’ of binnen enkele uren) ontstaat.
Langzaam toenemende benauwdheid is een aandoening die zich over een langere tijd, bijvoorbeeld enkele weken, maanden of zelfs jaren ontwikkelt.
Het is erg belangrijk om dit onderscheid te maken, omdat een plotseling optredende kortademigheid vaak bedreigend is en in veel gevallen ook om een snelle actie vraagt. Bij langzaam optredende kortademigheid, raak je vaak gewend aan het feit dat je minder lucht hebt. Directe actie is hier dan ook vaak niet noodzakelijk.

Symptomen van kortademigheid

De symptomen van kortademigheid zijn vaak voor een buitenstaander niet heel zichtbaar. Het is een proces dat iemand van binnen op voelt komen. De symptomen die mensen met kortademigheid omschrijven zijn:

  • Het gevoel hebben dat er een band om je borst zit.
  • Druk op de borst ervaren.
  • Niet goed kunnen doorzuchten.
  • Het gevoel van zuurstoftekort hebben.
  • Snel buiten adem zijn.

Koop een saturatiemeter

Bij langdurige kortademigheid kan het raadzaam zijn om een saturatiemeter in huis te halen. Een saturatiemeter is een compact apparaat om snel en eenvoudig het zuurstofpercentage in uw bloed te meten. Deze meters werken eenvoudig door deze om de wijsvinger te plaatsen en op een startknop de drukken. Binnen enkele seconde heeft u de uitslag op het scherm staan. Het scherm toont de Spo2 in % (saturatie) en vaak ook de hartslag. Een andere benaming voor een saturatiemeter is een pulse oximeter of een zuurstofsaturatiemeter.

Hulp bij kortademigheid in Veendam

 

Hulp bij kortademigheid in Veendam