Zorginnovatie

E-grip Knijpkrachtmeter

E-GripMeetinstrument Handknijpkracht Handtherapie Ouderen Luchtdruk

Nederland telt 750.000 kwetsbare ouderen, dit aantal zal oplopen tot 1 miljoen in 2025. Kwetsbare ouderen lopen extra risico op gezondheidsproblemen en opname in ziekenhuis of tehuis. Voor fysiotherapeuten werkzaam op de intensieve care en ouderenzorg is het erg belangrijk dat zij een beeld krijgen van de algehele spierkracht van hun cliënt. De mate van spierkracht zegt namelijk iets over de kans op sterfte en beperking in dagelijks functioneren. Een betrouwbaar middel om de spierkracht te testen is de knijpkracht. De huidige knijpkrachtmeters op de markt zijn voor cliënten erg pijnlijk in de

hand en hebben een erg zwaar gewicht of werken met een verouderd analoog systeem. Fysiotherapeuten lossen dit probleem veelal op door het testprotocol te wijzigen. Dit heeft als gevold dat veel testen niet betrouwbaar en valide zijn.

Veel therapeuten ervaren hinder in het testen van de knijpkracht bij patiënten met een lage spierkracht. De huidige knijpkrapkrachtmeters op de markt zijn niet sensitief genoeg om deze lage spierwaardes duidelijk in kaart te brengen. De knijpkrachtmeter met de hoogste sensitiviteit is niet goed hygiënisch te houden, het rubber waarvan het knijpballetje is gemaakt leid onder veel schade door schoonmaak met alcohol.

Tevens is er geen mogelijkheid voor fysiotherapeuten om cliënten interactief de handknijpkracht te laten trainen. Het koppelen van de knijpkrachtmeter aan een softwareprogramma die het mogelijk maakt interactief de spierkracht te trainen, zal een grote meerwaarde zijn voor de markt. Door via een game de spierkracht te trainen worden patiënten aangemoedigd hun training te volbrengen, en maakt tevens het risico op overtraining kleiner.

De E-Grip is een nieuwe digitale knijpkrachtmeter ontwikkeld, door een groep studenten. Dit meetinstrument bestaat uit een digitale manometer aangesloten op een rubberen knijpbal. Tijdens het inknijpen van de naar de hand gevormde rubberen knijpbal, wordt de verplaatste luchtdruk gemeten in kilopascal (kPa) door de digitale manometer. De E-Grip zal worden geleverd met een software pakket die het mogelijk maakt meetgegevens digitaal af te lezen op pc, laptop of smartphone.

Voor meer informatie over dit concept kun u contact opnemen met Karlien van de Wetering, Thomas de Weerd of Arjan Niemeijer van E-Grip Measure.

Meer info (Pitchfilm)

Contact